Kontakt

OPŠTINSKA BIBLIOTEKA KOVAČICA
Centralna biblioteka u Kovačici
Maršala Tita 48
26210 Kovačica
Tel. pozajmnog odeljenja: 013/662-471; tel. direktora: 013/660-800
email: biblioteka.kovacica@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kovacicabiblioteka/

Ogranak u Crepaji
Trg oslobođenja b.b. (Dom kulture)
26213 Crepaja
Tel. 013/671-985
e-mail: biblioteka.kovacica@gmail.com

Ogranak u Padini
Trg oslobođenja 1 (Dom  kulture“Mihala  Babinku“), privremeno se nalaze na adresi Trg Oslobođenja 22 (Osnovna škola „Maršal Tito“)
26215 Padina
Tel. 062/8101935; 062/8808460
e-mail: biblioteka.padina@gmail.com

Ogranak u Debeljači
Trg Maršala Tita 18
26214 Debeljača
Tel. 013/664-579
e-mail: biblioteka.debeljaca@gmail.com

Pratite nas i na youtube-u

Vaša kuća knjiga