Digitalna Kovačica

Ovde možete pogledati digitalizovane publikacije naše zavičajne zbirke

Kovačické šikovnice : Ženský spolok Kovačica, 2020

SLOVENSKÉ gymnázium – Gimnazija Kovačica. – Kovačica : Gymnázium Mihajlo Pupin, 2019

==================================================
Rukopis teksta memoara Andreja Boboša „Moj život“.

Andrej Boboš (1877-1955) bio je trgovac i vlasnik prve prodavnice u Kovačici iz redova Slovaka. Bio je savremenik i prijatelj značajnih ličnosti iz istorije Kovačice tog perioda, poput sveštenika Čaploviča, učitelja Rapoša i Karlovskog, advokata Petrikoviča… Takođe, bio je svedok mađarizacije nad stanovništvom Kovačice, učesnik Kovačičkog procesa kao i Prvog svetskog rata. Ovi memoari imaju višestruki značaj. Pored toga što govore o životu Andreja Boboša, oni mogu poslužiti i kao istorijski izvor jer prikazuju dešavanja u Kovačici tokom burnog perioda s kraja 19. i početkom 20. veka. Memoari su pisani na slovačkom jeziku.

==================================================


Ana Bobošová, Môj život – Pamäti Andreja Boboša, Kovačica 2018.

Memoari Andreja Boboša imaju veliku vrednost, kako za istoriju Kovačice tako i za istoriju Slovaka u Vojvodini. Pored toga što je on bio prvi prodavac u Kovačici iz redova Slovaka, bio je takođe i filantrop ali i učesnik značajnih događaja poput Kovačičkog procesa i Prvog svetskog rata. Bobošovi memoari opisuju period kada je mađarizacija nad nemađarskim stanovništvom bila na svom vrhuncu i kroz ceo tekst provejava borba protiv nepravde koju su činili tadašnji državni činovnici prema običnom stanovništvu. Takođe, u memoarima se može pročitati kroz kakve je sve muke prolazio jedan trgovac i vlasnik prodavnice u to vreme – od otvaranja prodavnice, nabavke robe, prodaje te iste robe, pa sve do neprilika sa konkurencijom i državnom upravom.
Knjiga je na slovačkom jeziku, kao i original rukopis Bobošovih memoara.
==================================================

03


Zapisnik sa Osnivačke skupštine i Pravila Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva u Kovačici, jul 1932. godine.

==================================================

01 korice

Knjiga dobošara 1941-1943

Knjiga dobošara sadrži naredbe i obaveštenja koja je kovačički dobošar Samuel Jonaš (1885-1981) saopštavao stanovnicima Kovačice u periodu 1941-1943. godine. Sva obaveštenja i naredbe Samuel Jonaš je ručno prepisivao u knjigu i svaka sadrži redni broj i datum kao i ime onog čije se obaveštenje/naredba saopštava. Tekst je na slovačkom jeziku i predstavlja izuzetan i do sada ne objavljen i ne istražen, pa samim tim i javnosti nepoznat, izvor za proučavanje istorije Kovačice datog perioda.

Biblioteka radi na digitalizaciji i ostalih Samuelovih knjiga dobošara koje su sačuvane, i nakon završenog posla biće i one objavljene na našem sajtu. Period koji obuhvataju sve ove knjige je: 1924-1928, deo 1929., 1930-1931, deo 1932., 1933-1936, 1941-1943, 1944-1945.

Zahvaljujemo se unuku Samuela Jonaša, Pavelu Jonašu, što je sačuvao ove knjige i što nam ih je ustupio da ih digitalizujemo i objavimo.
==================================================
222

Digitalna Kovačica

Untitled 001

==================================================

Jozef J.Farkaš, Dejiny Kovačice 1802-1946, Kovačica 1985

==================================================

Knjiga rashoda i prihoda
Capture


Knjiga rashoda i prihoda za period od 1940. do 1944. godine (knjigu vodio Horeš Jano)

==================================================
Pregled razvoja zanatstva na području udruženja zanatlija
Pančeva, Kovačice i Alibunara 1795 — 1985, Branislav Damjanov i Elza Heš, Pančevo, 1985.
==================================================
03
NA SLÁVU BOŽIU – Biblické obrazy Zuzany Chalupovej, 1989
On the Glory of God – The Biblical pictures, 1989
Zur Ehree Gottes – Die Biblische Bilder, 1989. 
==================================================
Ana
Panonski mornari : izbor iz stvaralaštva južnobanatskih Slovaka
==================================================
Kovačički letopis – Protocollum Eccto [Eccla] Antalfalva

Scan000001     SCAN000002
         
==================================================
Dejiny

Dejiny Slovenskeho Evanj.A.V cirkevneho sboru v Kovačici
==================================================
kovaja
Kovačica – Društvena organizacija udruženje istraživača tržišta 1990
==================================================
gram
==================================================
slovenčina
Slovenčina ako hračka
==================================================

00 Naslovna
Osmi kongres Saveza komunista Jugoslavije

U arhivi biblioteke naišli smo na ovaj album u kojem se nalaze slike sa Osmog kongresa Saveza komunista Jugoslavije koji se održao u Domu sindikata Jugoslavije, u decembru 1964. godine. Pored 1442 delegata i gostiju iz zemlje, prisustvovali su i predstavnici 30 komunističkih, socijalističkih i drugih, kako se to tada govorilo, progresivnih partija i pokreta iz 27 zemalja sveta. Neke od tema bile su: uloga Saveza komunista u daljoj izgradnji socijalističkih društvenih odnosa i aktuelni problemi u međunarodnom radničkom pokretu i borbi za mir i socijalizam u svetu, društveno-ekonomski zadaci privrednog razvoja u narednom periodu, o izmenama i dopunama Statuta SKJ, izbor Centralnog komiteta SKJ i drugih organa Kongresa… U svakom slučaju, zanimljiv materijal za socijalistički period Jugoslavije.

==================================================

Vaša kuća knjiga