Digitalna biblioteka

Ovde možete pogledati digitalizovane publikacije naše zavičajne zbirke
Da biste mogli da prelistavate i pretražujete publikacije neophodno je da imate instaliran Adobe Flash Player koji legalno i besplatno možete preuzeti klikom na sličicu:      flash_windows
Ukoliko koristite Google Chrome za pretragu, verovatno nećete morati da instalirate Adobe Flash Player.

Zavičajni fond
je sastavni deo opštinskih biblioteka koji čini prikupljena, sređena i obrađena štampana bibliotečka građa i drugi nosioci informacija koji se svojim sadržajem odnose na jednu određenu geografsku, političku, etničku, istorijsku, kulturnu i ekonomsku sredinu a koja je objavljena ili štampana na teritoriji zavičaja, nezavisno od mesta rođenja stvaraoca.zavičajni fond bi trebalo da obuhvata sav štampani i na drugi način umnoženi bibliotečki materijal, sitan bibliotečki materijal, neknjižni materijal i rukopisnu građu koja se odnosi na zavičaj:• Monografske publikacije (stara i retka knjiga, druge knjige, separati, udžbenici, albumi, katalozi izložbi, turistički vodiči, itd.);
• Serijske publikacije (novine, časopisi, godišnjaci, naučni zbornici, almanasi, kalendari, itd.);
• Kartografske publikacije;
• Muzikalije;
• Grafičke mape, gravire;
• Neknjižni materijal (kompakt diskovi, gramofonske ploče, kasete, filmovi, itd.);
• Sitan bibliotečki materijal (plakati, leci, pozivnice, prospekti, itd.);
• Rukopisna građa (dnevnici, memoari, prepiske, beleške);
• Službeni, dokumentaciono-informacioni materijal organizacija i ustanova;

Vaša kuća knjiga