Čitajte memoare Andreja Boboša od sada i u digitalnom obliku!

Predstavljamo vam digitalizovane memoare Andreja Boboša – original rukopis memoara, kao i knjigu Môj život – pamäti Andreja Boboša (Moj život – memoari Andreja Boboša) koju je priredila Ana Boboš. Oba teksta su na slovačkom jeziku a ovom prilikom se zahvaljujemo Ani Boboš na ustupanju materijala za digitazovanje.

Memoari Andreja Boboša imaju veliku vrednost, kako za istoriju Kovačice tako i za istoriju Slovaka u Vojvodini. Pored toga što je on bio prvi prodavac u Kovačici iz redova Slovaka, bio je takođe i filantrop ali i učesnik značajnih događaja poput Kovačičkog procesa i Prvog svetskog rata. Bobošovi memoari opisuju period kada je mađarizacija nad nemađarskim stanovništvom bila na svom vrhuncu i kroz ceo tekst provejava borba protiv nepravde koju su činili tadašnji državni činovnici prema običnom stanovništvu. Takođe, u memoarima se može pročitati kroz kakve je sve muke prolazio jedan trgovac i vlasnik prodavnice u to vreme – od otvaranja prodavnice, nabavke robe, prodaje te iste robe, pa sve do neprilika sa konkurencijom i državnom upravom.