Promocija knjige „Radosť, láska, život a prosba“ u Padini

36923516_627481590946480_6728020600796741632_o 36915670_627481727613133_2161220327802142720_n

U nedelju 8. jula 2018. godine ogranak Opštinske biblioteke Kovačica u Padini prezentovao je knjigu poezije „Radosť, láska, život a prosba“ („Sreća, ljubav, život i molba“) autorke Zuzane Slivkove iz Padine. Prezentacija se održala u sali Mesne zajednice u Padini.
36878573_627483390946300_8727744231214415872_n 36907520_627483687612937_3898057303613505536_n

V nedeľu 8. júla 2018. Obecná knižnica Kovačica oddelenie v Padine prezentovala knihu poézie Radosť, láska, život a prosba, autorke Zuzany Slivkovej z Padiny. Prezentácia sa konala v sieni Miestného spoločenstva v Padine s počiatkom o 18:00 hodine. Verejnosti je predstavená tretia publikovaná kniha po rade tejto autorke. Na úvod programu, text knihovníčke Eve Taubertovej o činnosti padinskej knižnice na podnecuvaní literárnej tvorbe v našej osade, prečítala Elenka Ďurišová. O knihe hovorila autorka, posudok dal pán učiteľ Janko Kolárik, a o ilustráciách v knihe padinských maliarov naive hovoril maliar Ján Bačúr, ktorý sa i sám pričinil v ilustrovaní publikácie. Knižnica pripravila výber úryvkov z knihe, ktoré predniesli členovia recitačnej odbočke knižnice. Hudobným bodom, zmäsom ľudových piesní, program spestrili členky Ženskej speváckej skupiny, ktorá pôsobí pri Dome kultúry Michala Babinku v Padine.Vydanie knihy podporila Obec Kovačica.