Nové knihy zo slovenskej produkcie / Nove knjige iz slovačke produkcije

20171218_113510 20171218_113949

Vašej pozornosti odporúčame najnovšie knihy zo slovenskej produkcie. K Vám sa dostali vďaka projektu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Tieto najnovšie publikácie si môžete vypožičať v Kovačici a Padine.

20171218_114102 20171218_114218

20171218_114929 20171218_115254