Donacija knjiga na slovačkom jeziku

20170520_091302
V sobotu 20. mája 2017 roku, Obecnú knižnicu Kovačica navštívil starosta mestskej časti Ružinov Ing. Dušan Pekár a odovzdal nám niekoľko balíkov kníh a časopisov, ktoré zaslala Knižnica Ružinov. Srdečne im ďakujeme.

20. maja 2017. godine, Opštinsku biblioteku Kovačica je posetio gradonačelnik opštine Ružinov Ing. Dušan Pekar i tom prilikom nam je predao nekoliko kutija sa slovačkim knjigama i časopisima koje nam je poslala Biblioteka Ružinov. I ovom prilikom im se srdačno zahvaljujemo.