41. Babinkove stretnutia

14191935_298714063823236_10060063813995980_n
41. Babinkove stretnutia pod názvom Portrét básnika v knižničnom zrkadle 3.9.2016 prebiehali v galérii DK Michala Babinku v Padine. Stretnutie otvoril úradujúci riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica Miroslav Mlinárček.Svojou účasťou nás poctili literárny vedci, spisovateľia, umelci, novinári, kultúrny a spoločenský dejateľia, Babinkový rodáci a milovníci literárneho slova. Babinkovestretnutia mali náplň krásnych literárnych slov našíh hostí, osvedčených spisovateľov a mladých nádejných literátov.Literárne pásmo z Babinkovej tvorbe predniesli mladý a starší členovia literárnej družiny pri padinskej knižnici. Vd’ačíme hosťom, domácim a donátorom na krásnom predvečernom pôžitku.