Prilog TV OK o monografiji o Crepaji

Predstavljanje digitalizovane monografije o Crepaji održan je 26. avgusta 2016.
Prilog TV Kovačica od 11. juna 2016. god: