LETNJE KREATIVNE RADIONICE 2016. u ogranku Padina

P1010105
I ovog leta ogranak u Padini pripremio je tematski bogatu i raznovrsnu ponudu tradicionalnih Letnjih kreativnih radioionica. Ukupno će biti održano 13 radionica iz različitih oblasti: literature, umetnosti, istorije, biologije, ekologije, sporta. Sredstava za realizaciju programa radionica  obezbeđena su iz projekta Opštinske biblioteke Kovačica, koji je odobren na konkursu Ministarstva za kulturu i javno informisanje  Republike Srbije. Realizaciju su takođe  su pomogli: Opština Kovačica i Opštinska biblioteka Kovačica.
P1010023
       U utorak 28.06.2016 održana je prva Letnja radionica u 2016 godini iz oblasti literature pod nazivom  Igra slova koju je pripremila i vodila Ana Širka. Tradicionalno ogranak u Padini prvu letnju radionicu posvećuje literaturi. Tema i inspiracija radionice je bila pripovetka o životinjama koje žive u prirodi. Posle slušanja prepričane priče deca su odgovarala na niz zagonetki o životinjama i izrađivale likove iz priče od papira koji su ujedno poslužili i kao rekviziti za malu dramatizovanu lutkarsku predstavu, koju su deca na kraju radionice uspešno  pripremila i izvela.

    U četvrtak 30.06.2016 održana je radionica iz oblasti Kultura i mediji pod nazivom  Šta mi pružaju mediji-moj omiljeni TV program. Radionicu je vodila Danijela Zloh. Prisutnoj deci Danijela je u prilagođenom predavanju govorila o pisanju izveštaja, priloga, pravljenju reklama u štampanim i elektronskim medijima. Posle su deca na osnovu njenih smernica pravila sopstvene izveštaje o nekom izmišljenom ili stvarnom događaju, dopunjavala ih fotografijama koje su isecane iz novina i na taj način su postajali mali novinari. Od svojih radova, uz pomoć Danijele deca su napravila malu izložbu. Na kraju su snimala svoje izjave o tome šta su radila na radionici a posle su uz pomoć Danijele koja je sve to montirala, pogledala snimljeni materijal.

 LETNÉ  KREATÍVNE  DIELNE  2016  v oddelení  v  Padine.

    Aj  tochto leta oddelenie v Padine pripravilo tematický bohatú a rôznorodú ponuku taradičných Letných kreatívnych dielní. Spolu je naplanované realizovať 13 dielní z rôzných oblastí: literatúry, umenia, dejín, biológii, ekológii, športa. Prostriedky pre realizáciu programa dielní  sú zabezbečené z projektu Obecnej knižnici Kovačica,  ktorý je schválení na konkurze Ministerstva pre kultúru a verejné informovanie Republiky Srbska. Uskutočnenie dielní taktiež podporili:  Obec Kovačica a Obecná knižnica Kovačica.

   V utorok 28.06. 2016 prebiehala prvá Letná dielňa v 2016 roku z oblasti literatúry pod názvom Hra slov, ktorú pripravila a viedla Anička Širková. Tradične  oddelenie v Padine  prvú Letnú dielňnu venuje literatúre. Téma a inšpirácia pre dielúu bola rozprávočka o zvieratkách ktoré žijú v prírode. Po vyrozprávanej rozprávočke deti odpovedali na hádanky o zvieratkách a vypracovávali zvieratká z papieru, ktoré im zároveň poslúžili ako rekvizity pre malú dramatizáciu bábkového divadielka, ktorú úspešne predniesli.

    Vo  štvrtok 30.06.2016 prebiehala dielňa z oblasti Kultúra a médiá pod názvom Čo mi poskytujú média – môj obľúbený TV program, vedúcou dielni bola Daniela Zlochová.  Prítomním deťom Daniela v priliehavej prednáške hovorila o tom ako sa píše správa, príloha, priprávajú reklámy v tlačových a elektrónických médiách. Na základe danných  pokynov, deti vypracovávali svoje správy o nejakom vymislenom alebo skutočnom príbehu, doplnili ich fotografiámi ktoré vystrihli z novín a po ich mienky mohli zobraziť ich text, a na ten spôsob sa stavali malými novinármi. Potom zo svojích prác nainštalovali malú výstavu. Na konci nahrali svoje výpovede o tom čo robili na dielni. Materiál Daniela namontovala a spolu si pozreli výsledok ich práce.