Regionalno takmičenje žena u umetničkom kazivanju poezije i proze

P1010072
U nedelju 27. marta 2016.g. u sali Mesne zajednice u Padini, održano je Regionalno takmičenje žena u umetničkom deklamovanju poezije i proze,u organizaciji Asocijacije slovačkih udruženja žena i Udruženja žena iz Padine. Učešće su uzele takmičarke iz Kovačice, Hajdušice, Belog Blata i Padine.
Ogranak u Padini se već  tradicionalno uključuje u pripremu ovog takmičenja. Knjižničarka Eva Taubert  pomaže u odabiru prigodnih tekstova i pripremanju takmičarki iz Udruženja žena u Padini, a probe i pripreme teku u prostoriji biblioteke. Na Pokrajinsko finalno takmičenje iz Padine plasirale su se: Iveta Galas, Anjička Strehovska i Ana Sljivka.
Na takmičenju je predsednica Udruženja žena iz Padine dodelila Zahvalnicu radnicama Opštinske biblioteke Kovačica ogranak u Padini za uspešnu dugogodišnju saradnju sa Udruženjem žena u Padini u kulturnoj delatnosti.

Regionálna súťaž  žien  v prednese poézie a prózy

   V nedeľu  27. marca 2016. v sále Miestného spoločenstva v Padine prebiehala Regionálna súťaž  žien v prednese poézie a prózy,  ktorej organizátormi boli Asociácia slovenských spolkov žien a Spolok žien z Padiny. Na súťaži účinkovali ženy z Kovačice, Hajdušice, Bieleho  Blata, Kovačice a Padiny.
Oddelenie v Padine sa aj v tomto roku tradične zapojilo do príprav súťažiacich žien z Padiny. Knihovníčka Eva Taubertová  pomáhala pri výbere priliehavých textov a skúšky prebiehali v miestnosti knižnice.  Na Pokrajinovú finálnu súťaž z Padiny  sa dostali Iveta Galasová, Anička Strehovská a Anna Slivková.
Na súťaže predsedníčka Spolku žien z Padiny odovzdala Ďakovný list Obecnej knižnice Kovačica, oddeleniu v Padine za úspešnú dlhodobú spoluprácu so Spolkom žien v Padine   v odbore kultúry.