Kolektivna poseta u ogranku u Padini

P1010050 (1)
U četvrtak 10. marta ogranak u Padini  posetili su učenici o.š. Maršal Tito u Padini , članovi novoosnovane bibliotečke sekcije u ovoj školi sa bibliotekarkama Jarmilom Husarik i Snežanom Kotvaš.  U toku posete učenicima su o ogranku u Padini, o javnim, narodnim biliotekama govorile radnice biblioteke i odgovarale na mnogobrojna pitanja. Dogovorena je saradnja između ogranka u Padini i ove sekcije na realizaciji nekoliko zajedničkih programa.

Vo štvrtok 10. marca oddelenie v Padne navštívili  žiaci z.š.m. Tita v Padine, členovia novozaloženej knižničnej odbočky v tejto škole z knihovníčkami Jarmilou Husárikovou a Snežanou Kotvášovou. Počas návšteve žiakom o oddelení v Padine, o verejných, ľudových knižniciach rozprávali knihovníčky oddelenia v Padine a odpovedali na otázky žiakov. Dohodnutá je spolupráca medzi knižnicou v Padine a knižničnou odbočkou pri z.š. na spoločnom uskutočňovaní niekoľko podujatí.