Jovan Stefanović Vilovski

250px-N._Aleksic,_Jovan_Stefanovic_Vilovski,_major_i_knjizevnik_(oko_1850)Danas ćemo Vam predstaviti memoare Jovana Stefanovića Vilovskog, jedne od najznačajnijih ličnosti koje su rođene na teritoriji današnje Opštine Kovačica. Jovan Stefanović Vilovski (Crepaja, 24. jun 1821 — Beč, 25. mart 1902) bio je vojni istoričar i prvi srpski hidrolog i član više naučnih društava. Bio je generalštabni major u austrijskoj vojsci. U pokretu 1848. učestvovao je na strani patrijarha Josifa Rajačića. Borio se kod SolferCaptureina. Penzionisan je 1865. i zatim se bavio hidrologijom. Napisao oko 60 rasprava i članaka, uglavnom o melioraciji i regulaciji Tise i Dunava. Ostavio je u rukopisu opsežne memoare. Njegovo delo „Iz života jednog c.k. oficira…“ (Zemun, 1863.), pisano predvukovskom azbukom, poslužilo je kao jedan od izvora za „Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika“ u izdanju SANU. Svoje delo „Uspomene“ zaveštao je Matici srpskoj. U više mandata bio je predsednik Srpske crkvene opštine, a 1873. dočekao je crnogorskog knjaza Nikolu Prvog sa rodoljubivom besedom. Umro je u Beču 1902. godine.
Za svoj rad 1886. godine dobija medalju Međunarodne geografske izložbe, održane te godine u Veneciji. Bibliografija stručnih i naučnih radova Jovana Stefanovića Vilovskog posvećenih vodama u Panonskoj niziji sadrži 60 jedinica, što svedoči o njegovom bogatom radu u ovoj oblasti.

U pitanju je njegova knjiga objavljena 1863. godine u Zemunu. Kako je u Srbiji sačuvano svega nekoliko primeraka, nije je bilo lako kompletirati… Možete je čitati klikom na sliku iznad…