Zima s knihou 2016 v Kovačici – Zima sa knjigom 2016. u Kovačici

IMG_6443
Ovogodišnja akcija Slovačkog izdavačkog centra Zima sa knjigom, koja je održana u petak 4. marta 2016.u Opštinskoj biblioteci Kovačica, osim najnovijih slovačkih izdanja i kiše umesto snega, donela je pregršt raznovrsnih sadržaja. Na početku je prisutne pozdravio vršilac dužnosti direktora OBK Miroslav Mlinarček . Među zvanicama nalazili su se književni kritičari Adam Svetlik i Zuzana Čižik, pesnik Ladislav Čanji, direktor SIC Vladimir Valenćik i dr. a tema ovogodišnjih razgovora bilo je slovačko književno stvaralaštvo i izdavaštvo u Vojvodini. Posebnu atrakciju predstavljalo je pojavljivanje malih učesnika akcije Dečja svadba na čelu sa Pavlom Balažom, pasioniranim sakupljačem i istraživačem slovačkih kulturno-istorijskih relacija, koji su obučeni u slovačku narodnu nošnju, dočarali svadbene zdravice Slovaka iz zbirke kustosa Istorijskog muzeja u Bratislavi Jarmile Gerboc.

Rôznorodosť podujatia Zima s knihou 2016, ktoré bolo usporiadané v piatok 4. marca v Kovačici, bola evidentná. Úvodom úradujúci riaditeľ Miroslav Mlinarček pozdravil hostí: literárnych vedcov Dr. Adama Svetlíka a Dr. Zuzanu Čížikovú, básnika Ladislava Čániho a predstaviteľov Slovenského vydavateľského centra v čele s riaditeľom Vladimírom Valentíkom, ktorí ozrejmili niektoré fakty, zápasy a problémy slovenského vojvodinského vydavateľstva, literárnej tvorby a kritiky. Skôr však ako sa hlbšie načrelo do najnovšej ponuky SVC, Zimu s knihou spestrili naši spolupracovníci a malí vinšovníci jubilujúceho podujatia Detská svadba, a spolu s vedúcim Pavlom Balážom, ktorý sa dlhé roky zaoberá kultúrno- historickým výskumom, priblížili svadobné vinše Slovákov z rovnomernej zbierky Jarmily Gerbocovej.