Zima s knihou 2016 – Zima s knjigom 2016

P1010021
U ogranku u Padini u petak 4. marta 2016. održana je već tradicionalna manifestacija Zima s knjigom. Ugostili smo Slovački izdavački centar (SVC) iz Bačkog Petrovca, koji se bavi izadavaštvom knjiga na slovačkom jeziku. Tradicionalno, direktor SVC-a Vladimir Valenćik sa sobom je doveo i cenjene goste. Ove godine to su bili univerzitetski profesor i literarni kritičar Adam Svetljik i pesnik Ladislav Čanji. U programu su predstavljene njihove nove knjige Promene u literarnoj kritici vojvođanskih Slovaka Adama Svetljika i zbirka pesama Soba o kojoj kuća ćuti Ladislava Čanjija. Gosti su govorili o svojim knjigama i odgovarali na pitanja bibliotekarki i prisutnih. Treća knjiga koja je predstavljena, bila je knjiga Jarmile Gerboc Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi. Direktor Valenćik je publici predstavio i ostala izdanja koja su izašla iz štampe u 2015. godini. U programu su učestvovali saradnici biblioteke a program su vodile radnice ogranka. Program je održan u prostoriji biblioteke. Prisutno je bilo 39 posetilaca.

V padinskej odbočke Obecnej knižnice Kovačica v piatok 4. marca 2016. Prebiehala už tradičná manifestácia Zima s knihou. Boli sme hostiteľmi Slovenského vydavateľského centra (SVC) z Báčskeho Petrovca, ktoré vydáva knihy v slovenskom jazyku. Tradične, riaditeľ SVC-a Vladimír Valentík so sebou priviedol aj ctených hostí. Tentokrát to boli univerzitný profesor a literárny kritik Adam Svetlík a básnik Ladislav Čáni. Predstavené sú ich nové knihy Premeny v literárnej kritiky vojvodinských Slovákov, Adama Svetlíka a zbierka básní Izba o ktorej dom mlčí, Ladislava Čániho. Hostia rozprávali o svojích knihách a odpovedali na otázky prítomných a knihovníčiek. Tretia kniha, ktorá bola predstavená v programe bola kniha autorky Jarmily Gerbocovej pod názvom Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi. Riaditeľ Valentík obecenstvu predstavil aj ostatné vydania ktoré boli vytlačené v 2015. roku. V programe účinkovali spolupracovníci knižnice a moderovali knihovníčky. Program prebiehal v miestnosti knižnice. Prítomné bolo 39 milovníkov literatúri.