PANONSKI MORNARI

Ove nedelje predstavljamo izvanrednu antologiju Panonski mornari : izbor iz stvaralaštva južnobanatskih Slovaka. Za izbor, prevod i prepev pobrinula se Ana Dudaš koja kaže: Ana„Najdragoceniji dar za jednog literarnog stvaraoca je kada njegovo delo ĉita ili sluša, što veći broj ljudi kojima je ono, po svom žanru nemenjeno. Zbog želje da se taj krug proširi, s ushićenjem i nadom, sačinila sam ovu knjigu. Svi radovi zastupljenih autora u njoj, pisani su na slovačkom, njihovom maternjem jeziku, jeziku njihovih predaka, koji oni sa odanošću i dubokim poštovanjem neguju. Stvarajući svoja dela, oni na životnu nisku vremena nižu reči otkinute sa dna svojih duša, da bi blagodatno uzletali i nesvesno ostavljajući traga o sebi. Ja se nadam, da sam sa prevodom na srpski jezik otvorila njihove međe, želeći da lepršavost stvaralačkog nadahnuća, podarim i drugoj deci, u drugim predelima“
U antologiji su zastupljeni: Mihal Babinka, Ana Svetlikova, Ana Dudaš, Ana Severiniova, Zuzana Vereski, Marija Kotvašova, Martin Zloh, Jarmila Đinjova, Tatjana Jonaš.