CREPAJAČKA ČITANKA – NADA VOJNOV

Nastavljamo digitalno prezentovanje naše zavičajne zbirke. Ove nedelje publikujemo Crepajačku čitanku – Nade Vojnov, objavljenu 2008. godine. U pitanju je monografska publikacija kolažnog tipa koja sadrži pripovetke iz narodnog života gde su opisani narodni običaji prilikom važnih događaja a koji datiraju iz tridesetih godina dvadesetog veka. Publikacija sadrži veliki broj narodnih pesama koje se pevaju kod Južnobanaćana (običajne, pesme o radu, ljubavne, svatovske, porodične, bećarci i druge). Takođe želeći da današnjem čitaocu približi način života u banatskim selima pre Drugog svetskog rata, autor Nada Vojnov je priredila leksikon već zaboravljenih pojmova i karakterističnih reči (pretežno lokalizama).
Ova publikacija, pisana rukom domaćice vanredno obdarene u zapažanju lepog, može biti dragoceno štivo ne samo za etnologe već i za mlađe naraštaje kako ne bi zaboravili svoje korene, poreklo i običaje.