Susreti u biblioteci 2015

P1010008
U subotu, 26.12. 2015. u 18 č. u prostorijama ogranka u Padini održano je literarno veče Susreti u biblioteci 2015. Program se sastojao iz dva dela. U prvom delu prezentovan je snimljen dokumentarni materijal povodom 40. Babinkovih literarnih susreta. Autor materijala je Martin Labat, student, režiser, muzičar. Dokumentarni materijal sadrži intervijue sa ličnostima, koje su bile učesnici dosadašnjih Babinkovih susreta: lingvisti, pisci, pesnici, muzičari, umetnici. Materijal je protkan izborom poezije, proze i novinarskih članaka Mihala Babinke, koje su čitali recitatori Janko Hološ i Miroslav Halabrin. Za realizaciju snimanja materijala sredstva su obezbeđena iz projekta na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Novi Sad.
U drugom delu programa učestvovali su autori iz Padine sa svojim najnovijim radovima koje su pročitali prisutnima. Ukupno se predstavilo 10 autora. Bilo je prisutno 30 posetilaca.

V sobotu 26.12.2015. o 18,oo hodine v miestnostiach oddelenia v Padine prebiehal literárny večierok pod názvom Stretnutia v knižnici 2015. Program pozostával z dvoch častí. V prvej časti prebiehala prezentácia dokumentárného materiálu nahraného pri príležitosti 40. Babinkových literárnych stretnutí. Autorom materiálu je Martin Labát, študent, režisér, hudobník. Materiál obsahuje intervií s osobnosťami , ktoré sa zúčastňovali na doterajších stretnutiach: jazykovedcami, spisovateľmi, básnikmi, hudobníkmi, umelcámi. Obohacuje ho prednes poézie, prózy a novinárských článkov v podaní Janka Hološa a Miroslava Halabrína. K realizácie nahrávania prostriedky sú získané grandom na konkurze Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie v Novom Sade.
V druhej časti programu účasť zobrali autori z Padiny so svojou najnovšou tvorbu, ktorú predniesli obecenstvu. Spolu sa predstavilo 10 autorov. Prítomné bolo 30 milovníkov literatúry.