Nove digitalizovane publikacije u našoj zavičajnoj zbirci

gramatika      slovencina
Ljubaznošću autorica Ane Hrk i Zuzane Lenhart, dostupne su za pregledanje dve dragocene publikacije: Slovenčina ako hračka – pojmové mapy zo slovenského jazyka pre žiakov základnej školyKrátka gramatika slovenského jazyka pre žiakov 5. – 8. ročníka základnej školy. U pitanju su dva udžbenika za đake osnovne škole. Publikacije možete pogledati na našoj stranici  „digitalna biblioteka“