200. výročia od narodenia L´udovíta Štúra

536900_1720101268213583_2637014216357223517_n
Historicko-literárno-hudobné pásmo venované výročiu 200. rokov od narodenia Ľudovíta Štúra
18.12.2015 Obecná knižnica v Kovačici
Hostia: zmiešaný chór a cirkevný spevokol pod taktovkou Alžbety Hriešikovej, prednášatelia profesory Janko Chrťan, Katarína Stanová, Mária Kotvášová Jonášová, Ppoint prezentácie žiakov Gabriely Svetlíkovej, Janka Farkaša a Anny-Andrey Holíkovej za pomoci profesorky Anny Hrkovej a literáti Obecnej knižnice Zuzana Čížiková, Ďurica Krstin, Zuzana Hrková, Eržika Pilmajerová, Zuzana Valentová, Martin Sampor, Jarmila Diňová a Eva Pavićević.