200. výročia od narodenia L´udovíta Štúra

536900_1720101268213583_2637014216357223517_n
Historicko-literárno-hudobné pásmo venované výročiu 200. rokov od narodenia Ľudovíta Štúra
18.12.2015 Obecná knižnica v Kovačici
Hostia: zmiešaný chór a cirkevný spevokol pod taktovkou Alžbety Nastavite sa čitanjem 200. výročia od narodenia L´udovíta Štúra