Stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku

12342302_1715935265296850_7793559205213157675_n
Prvé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku: Báčsky Petrovec 4.12.2015.
Više 40 knihovníkov školských a verejných knižníc so slovenským fondom kníh, a tiež aj predstavitelia matičnej a univerzitnej knižnice, zoskupili sa v Báčskom Petrovci aby prezentovali svoje skúsenosti, vymenili si názory a sumovali závery o ich úlohe v ochrane národnej identity. V prezentácii sa podielali aj predstaviteľky Obecnej knižnice v Kovačici. Foto: HL a OBK.

12308691_1715935341963509_8979287176998836029_n   12314276_1715935368630173_2070094733615485232_o