Prvaci u poseti

P1010014
Učenici prvih razreda o.š. Maršal Tito postali članovi Opštinske biblioteke Kovačica ogranka u Padini. Tokom novembra, tradicionalno svake godine, ogranak u Padini besplatno učlanjuje učenike prvih razreda u biblioteku. Tokom kolektivne posete sa učiteljicama, prvaci se upoznaju sa pojmom i radom biblioteke, razgledaju fond na odeljenju za decu, dobijaju članske karte i pozajmljuju svoju prvu knjigu. Veselo i bučno, uz mnogobrojna pitanja, recitovanja, prepoznavanja slova koja su naučili u školi. Ove godine učlanilo se 57 učenika prvih razreda.

Žiaci prvých tried Z.š. maršala Tita stali sa členmi Obecnej knižnice Kovačica oddelenie v Padine.
Každoročne a tradične v novembri , oddelenie v Padine začleňuje zdarma žiakov prvých tried do knižnice. Počas spoločných návštevou s učiteľkami, prváci sa spoznávajú s pojmom knižnica a knižničnou prácou, prezerajú publikácie v detskom oddelení, dostávajú členské kartičky a vypožičiavajú si prvé knihy. Veselo a rušno z mnohými otázkami, recitovaním básničiek, vyhľadávaním písmen ktoré sa už naučili v škole. V tomto roku zdarma sa začlenilo 57 žiakov z troch tried prvého ročníka.