Digitalna Kovačica

Ovde možete pogledati digitalizovane publikacije naše zavičajne zbirke
Da biste mogli da prelistavate i pretražujete publikacije neophodno je da imate instaliran Adobe Flash Player koji legalno i besplatno možete preuzeti klikom na sličicu:      flash_windows
Ukoliko koristite Google Chrome za pretragu, verovatno nećete morati da instalirate Adobe Flash Player.

==================================================
222

Digitalna Kovačica

==================================================
Untitled 001
Jozef J.Farkaš, Dejiny Kovačice 1802-1946, Kovačica 1985

==================================================

Knjiga rashoda i prihoda


Knjiga rashoda i prihoda za period od 1940. do 1944. godine (knjigu vodio Horeš Jano)

==================================================
Capture Pregled razvoja zanatstva na području udruženja zanatlija
Pančeva, Kovačice i Alibunara 1795 — 1985, Branislav Damjanov i Elza Heš, Pančevo, 1985.
==================================================
03
NA SLÁVU BOŽIU – Biblické obrazy Zuzany Chalupovej, 1989
On the Glory of God – The Biblical pictures, 1989
Zur Ehree Gottes – Die Biblische Bilder, 1989. 
==================================================
Ana
Panonski mornari : izbor iz stvaralaštva južnobanatskih Slovaka
==================================================
Kovačički letopis – Protocollum Eccto [Eccla] Antalfalva

Scan000001     SCAN000002
         
==================================================
Dejiny

Dejiny Slovenskeho Evanj.A.V cirkevneho sboru v Kovačici
==================================================
kovaja
Kovačica – Društvena organizacija udruženje istraživača tržišta 1990
==================================================
gram
==================================================
slovenčina
Slovenčina ako hračka
==================================================

00 Naslovna
Osmi kongres Saveza komunista Jugoslavije

U arhivi biblioteke naišli smo na ovaj album u kojem se nalaze slike sa Osmog kongresa Saveza komunista Jugoslavije koji se održao u Domu sindikata Jugoslavije, u decembru 1964. godine. Pored 1442 delegata i gostiju iz zemlje, prisustvovali su i predstavnici 30 komunističkih, socijalističkih i drugih, kako se to tada govorilo, progresivnih partija i pokreta iz 27 zemalja sveta. Neke od tema bile su: uloga Saveza komunista u daljoj izgradnji socijalističkih društvenih odnosa i aktuelni problemi u međunarodnom radničkom pokretu i borbi za mir i socijalizam u svetu, društveno-ekonomski zadaci privrednog razvoja u narednom periodu, o izmenama i dopunama Statuta SKJ, izbor Centralnog komiteta SKJ i drugih organa Kongresa… U svakom slučaju, zanimljiv materijal za socijalistički period Jugoslavije.

==================================================