Baze publikacija

cobib
Pretraga baza podataka

Opštinska biblioteka Kovačica je deo Virtuelne biblioteke Srbije i deo sistema COBIB.SR. Ovaj sistem nudi mogućnost pretrage fondova preko 170 biblioteka u Srbiji, fondove Opštinske biblioteke Kovačica i njenih ogranaka. Ako želite da pretražujete kliknite na gornju sliku koja predstavlja konzolu za pretragu.

Uputstva za lakši rad:

1. Najpre izaberite jezik i pismo a zatim u polje „Biblioteka“ ukucajte „Kovačica“

Slika 1.
01

Slika 2.
02

2.Možete da izaberete baze za pretragu: „sva odeljenja“ ili pojedinačni ogranak, ili da izaberite karticu „Moja biblioteka“

Slika 3.
03

3.Konzola za pretragu izgleda ovako:

Slika 4.
cobib

Praktični saveti za pretragu su dati sa desne strane konzole.

4. U kartici „Moja biblioteka“ možete imati sopstveni korisnički nalog. Unećete naziv biblioteke, vaš sedmocifreni članski broj sa plastificirane članske kartice i lozinku. Potrebno je da Vašu početnu lozinku zatražite od Vašeg bibliotekara.

Slika 5.
05

Napominjemo da je obrada fonda za sada završena samo u ogranku u Crepaji i da je obrada u toku u ograncima u Kovačici i Padini. Dakle, baze publikacija u ova dva ogranka nisu potpune. Korisnički nalog za sada mogu otvoriti članovi biblioteke koji su učlanjeni u ogranku u Crepaji. Obrada se, za sada, ne vrši u ostalim ograncima.

Jedna članarina važi u svim ograncima Opštinske biblioteke Kovačica. Sa jednom članarinom možete biti član u više ogranaka.